Kantine- en Parkreglement

KANTINE- EN PARKREGELS

– Consumpties dienen bij voorkeur per pin of anders contant te worden afgerekend 
– Het is niet toegestaan glas- en aardewerk op de grond te plaatsen. 
– Men wordt vriendelijk verzocht het gebruikte serviesgoed naar de bar terug te brengen en afval daar te deponeren waar het hoort. 
– Kaartspelen e.d. om geld is op het gehele tenniscomplex verboden. 
– Het is niet toegestaan honden op het park mee te nemen, tenzij ze aangelijnd zijn. 
– Volgens de voorschriften van de gemeente Leiden dienen motoren en bromfietsen buiten het park te worden geparkeerd. 
– Parkeren van auto's op het park is verboden. 
– Voetballen of andere balspelen dan tennis zijn op het park verboden. 
– Kauwgom mag nooit op de baan worden gedeponeerd. Etenswaren worden op de baan niet getolereerd. Ook roken en het drinken van alcoholische dranken is op de baan verboden. 
– Op onze banen dient originele tenniskleding te worden gedragen, overeenkomstig de bepalingen van de KNLTB. Voetbalbroekjes e.d. zijn dus niet toegestaan. 
– Het is niet toegestaan te tennissen op schoenen met noppen, ribbels en hakken. 
– Op feestdagen zal het park over het algemeen gesloten zijn; zie hiervoor de aankondigingen in het clubhuis. 
– Er kan tussen 9.00 en 23.00 uur gespeeld worden. In het weekend tot 18.00 uur. 
– Leden van het baanonderhoud hebben het recht om de banen af te keuren. Bij sneeuw, ijzel e.d. op de banen, bij -10 °C en bij opdooi is het niet toegestaan om te spelen in verband met beschadiging van de kunstgrasmat. Actuele mededelingen over de bespeelbaarheid worden op de website geplaatst. 
– Bestuursleden, leden van een commissie en de bardienstmedewerker zullen zo nodig wijzen op de naleving van de parkregels. 
– Het clubhuis kan/zal gesloten worden als er geen reguliere bardienstmedewerker aanwezig is.

Gebruik van de kantine bij bijeenkomsten

Het bestuur wil graag dat Zuid-West een gezellige tennisvereniging blijft. Daarom zijn enkele aanvullende regels opgesteld voor het gebruik van de kantine in het clubhuis bij bijeenkomsten, zodat bijvoorbeeld nare schoonmaakklusjes niet op de schouders van andere vrijwilligers terecht komen. Met inachtneming van onderstaande regels zijn er genoeg mogelijkheden voor het gebruik van de kantine. – Groepen zoals bijvoorbeeld Sweet sixteen, Zaterdag groep, Dames groep en Competitieteams mogen gebruikmaken van de kantine van Zuid-West voor bijeenkomsten, mits vooraf toestemming van de secretaris is verkregen en het reguliere tennisspel/kantinegebruik niet wordt verstoord. Binnen deze groepen zal januari 2017 een aanspreekpersoon verantwoordelijk zijn. In de praktijk meestal diegene die het bestuur om toestemming vraagt voor een bepaalde bijeenkomst. Bardienst zal door de voorzitter kantinecommissie geregeld worden. – Men is verplicht het clubhuis schoon achter te laten. 
– Het nuttigen van zelf meegebrachte dranken is niet toegestaan.
– Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren is wel toegestaan, met uitzondering van etenswaren die men bij de bar van Zuid-West kan kopen. (Dus wel bijvoorbeeld gebak, toastjes, vis, kaas en worst, maar geen bittergarnituren, kroketten, tosti's, patat en dergelijke.)
– Meegebrachte vis mag onder geen beding in de frituur gebakken worden. De olie is dan niet meer te gebruiken en moet worden weggegooid.

BAAN- EN RESERVEERREGLEMENT

– Persoonlijk een baan reserveren is altijd verplicht (minimaal twee personen). Na het reserveren dient men op het park aanwezig te blijven, anders vervalt het recht op spelen en dient men opnieuw te reserveren. 
– Reserveren gaat via het afhangbord in het clubhuis met geldig KNLTB-pasje. 
– Pasjes zijn niet overdraagbaar. 
– Voor leden die hun pasje niet bij zich hebben zijn er noodpasjes verkrijgbaar aan de bar. 
– Indien de drukte het toelaat zijn er introductiepasjes te koop aan de bar: zie hiervoor het introductiereglement. 
– Voor enkelspel wordt een half uur en voor dubbelspel wordt drie kwartier gereserveerd: 
     2 personen: speeltijd = 30 minuten 
     3 personen: speeltijd = 30 minuten 
     4 personen: speeltijd = 45 minuten 
– Op het afhangbordje dient de begintijd ingesteld te worden. 
– Indien de wachttijd langer dan een uur bedraagt, is dubbelen verplicht. Dit natuurlijk wel in goed overleg!
– Reserveren dient allereerst te gebeuren op een lege baan; indien dat niet mogelijk is, dan afhangen op de baan waar op dat moment het langst gespeeld wordt, ofwel die het eerste vrij komt. 
– Competitiespelers(sters) mogen het dagdeel waarop zij competitie spelen, geen baan reserveren. 
– Jeugdleden tot 11 jaar mogen na 19.00 uur geen gebruik meer maken van de banen. 
– Voor het rackettrekken zijn op vrijdagavond indien nodig alle banen gereserveerd voor de jeugd van 19.00-20.00 uur en voor de senioren van 20.00-23.00 uur. 
– Indien u lest is het niet toegestaan het half uur voorafgaande en het half uur na de les vrij te spelen/een baan te reserveren via het afhangbord.

Het bestuur heeft het recht van dit reglement af te wijken en kan tevens voor speciale doeleinden banen reserveren, dit met uitzondering van de lesbaan.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 531 2567

Clubgebouw en banen T.V. Zuid-West

Schubertlaan 133
2324 CR Leiden