Bestuur & Commissies

 

Bestuur en Commissieleden

Functie Naam Email
Voorzitter Barry Dubbeldeman [email protected] 
Secretaris Walter van Kampen [email protected]
Penningmeester Lucien Groenenwegen [email protected]
Ledenadministratie Anja Vasen [email protected]
Technische commissie Jeremy Cicilia-de Raaij [email protected]
Evenementen commissie Marcel Henzen
(06-55383914)
[email protected]
Barcommissie Wout Teske jr.  [email protected]
Jeugdcommissie Daniëlle Cicilia-de Raaij [email protected]
     

Uitleg commissies

Kantinecommissie

De leden van tennisvereniging Zuid-West verzorgen in eigen beheer de bar in het clubhuis. Leden zijn verplicht bardienst te draaien, of kunnen deze vooraf afkopen.

Voor aanvang van de bardiensten kunnen de sleutels van het clubhuis bij de sleuteladressen worden afgehaald, waar zij na afloop weer moeten worden ingeleverd. De bargroep regelt de barinkoop, maakt barlijsten voor de barbezetting, en houdt het clubhuis schoon. Leden die willen schoonmaken, of willen helpen met andere activiteiten rond het clubgebouw kunnen contact opnemen met de voorzitter van de Kantinecommissie.

Mail: [email protected]

 

Technische commissie

De TC houdt zich bezig met de senioren van de vereniging, en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse KNLTB-competitie en -recreatiecompetities, clubkampioenschappen en  de wintercompetitie.

Mail: [email protected]

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft als doel de jeugdleden enthousiast te maken voor het tennis. Zij organiseert o.a. verschillende toernooien en andere evenementen om de jeugd actief en enthousiast te houden binnen de tennisvereniging. Tevens worden er tennislessen georganiseerd om het tennisspel te ontwikkelen en te verbeteren.

Mail: [email protected]

 

Sponsoring en evenementencommissie

Deze commissie heeft als doel het aantrekken van nieuwe sponsors, het onderhouden van contacten met bestaande sponsors en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die inkomsten genereren voor de club. Bovendien wil de Sponsoring en PR commissie de naamsbekendheid van tennisvereniging Zuid-West in Leiden en omstreken vergroten bij zowel senioren als junioren, belangrijk voor de continuïteit van de vereniging.

Daarnaast heeft de commissie de verantwoordelijkheid voor het organiseren van alle toernooien en in samenwerking met initiatiefnemende leden andere evenementen zoals klaverjasavonden, het Openingstoernooi, Ladies Day, Herendag en de Wijn & Spijs avond. Zij staat voor de plezierige en gezellige momenten in de vereniging waarbij mensen de gelegenheid krijgen elkaar (nog) beter te leren kennen. 

Mail: [email protected]
Mail: [email protected]

 

Kascontrole commissie

De kascontrolecommissie controleert de jaarcijfers die door de penningmeester aan de jaarvergadering worden voorgelegd. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden van de vereniging die niet in het bestuur zitten en die maximaal 2 jaar zitting mogen hebben.

Baan- en groencommissie

De baan- en groencommissie verzorgt het onderhoud van het tennispark van Zuid-West. Hieronder vallen onder meer het onderhoud van de tennisbanen en de groenvoorziening binnen de hekken van het terrein.

Mail: [email protected]

 

Open Toernooi commissie

Het Open Toernooi van TV Zuid-West vindt jaarlijks plaats in week 35 (eind augustus).

Mail: [email protected]

 

Redactie commissie

Regelmatig wordt een (digitale) nieuwsbrief gemaakt. Iedereen is van harte welkom om teksten, foto's of ideeën aan te dragen. Kopij moet bij voorkeur digitaal worden aangeleverd. Indien nodig of gewenst, wordt in overleg een bijdrage door de redactie aangepast of voorzien van commentaar door het bestuur.

De nieuwsbrief is een terug- en een vooruitblik op wat geweest is en komen gaat. We raden u aan regelmatig rechtstreeks de website te raadplegen zodat u kunt zien welke activiteiten en/of evenementen nog georganiseerd worden.

Er is een Activiteitenkalender op de website

Mail: [email protected]

 

Contact

Voor informatie, suggesties, klachten en leuke ideeën kunt u zich wenden tot de betreffende commissie of contactpersoon. Correspondentie bij voorkeur via de betreffende e-mailadressen. Schriftelijke vragen of mededelingen kunt u deponeren in de groene brievenbus in het clubhuis of sturen naar Schubertlaan 133, 2324 CR Leiden.